ISO standardi u vezi sistema menadžmenta se fokusiraju na različita pitanja koja utiču na globalno poslovanje i pomažu organizacijama u nastojanju da poboljšaju svoje performanse. Oni određuju ponovljive korake koje organizacije svijesno primjenjuju da bi ostvarile svoje ciljeve i stvorile organizacionu kulturu kontinuiranog zalaganja u tome da se – bude bolji u svim aspektima poslovanja.

Bilo da se odnose na:

  • specifičnu disciplinu (kvalitet, zaštitu životne sredine, bezbjednost informacija, i druge) i/ili su
  • specifični za određen sektor primjene ili industrije (kao što je, na primer, standard ISO 13485 koji je zasnovan na standardu ISO 9001 i koji se bavi problemom sposobnosti organizacije da obezbeđuje medicinska sredstva i sa njima povezane usluge koje dosljedno zadovoljavaju zahtjeve korisnika i primjenljive zahtjeve propisa),

oni omogućavaju organizacijama da svoje poslovanje prilagode globalno prihvaćenoj i prepoznatoj praksi.

Obuke u vezi ISO standarda i sistema menadžmenta se odnose na sledeće standarde sistema menadžmenta:

  • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013, ISO 22301:2012, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO 50001:2018, ISO 22000:2018, ISO 37001:2016, ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17025:2017, ISO 13485:2016, ISO 22716:2007, ISO/IEC 27701:2019,

kao i druge standarde, odnosno smjernice, modele i okvire u vezi menadžmenta (uključujući: ISO 31000:2018, ISO/IEC 27005:2018, ISO 19001:2018, ISO/TS 22317:2015, ISO 21500:2012, ISO 21503:2017, i drugi). 

Nivoi obuke

U zavisnosti od Vaše potrebe, naše obuke su prilagođene različitim nivoima obuka, koji vam omogućuju da postepeno i na najbolji mogući način ostvarite potrebne kompetencije.

Uslovi u kojima se obuke realizuju

Vi ste jedinstveni. Vaša organizacija je jedinstvena. Imajući to u vidu, obuke možemo održati u uslovima koje ćemo maksimalno prilagoditi vašim potrebama i vašoj pogodnosti, čime se ujedno i maksimiziraju ishodi učenja i treninga u okviru obuka. Izborom jedne ili kombinacijom nekoliko opcija navedenih u nastavku, izvođenje obuka se može realizovati sa karakteristikama i u okruženju koje vam najviše odgovara.

Materijali za rad tokom obuka

Svi relevantni materijali potrebni za rad tokom obuka obezbeđuje ECOS-CERT i predaje se kandidatima tokom izvođenja obuke (u zavisnosti od programa obuke i karakteristike konkretnih materijala, oni se dostavljaju u cjelini, izvodu ili u segmentima, u štampanoj i/ili elektronskoj formi).

Evaluacija kompetencija i formalni ishodi obuka

Evaluacija rada kandidata se vrši tokom izvođenja obuke i tokom završnog testirana kandidata (putem evaluacije završnog testa, rezultata individualnih i/ili grupnih zadataka, usmene provere, i sl.), po šemi i programu u skladu sa izabranim nivoom obuke.

Kandidati za koje se u procesima evaluacije ustanovi da su ostvarili kompetencije izabranog nivoa obuke ostvaruju: 

  • sertifikat o pohađanju
  • sertifikat o ostvarenim kompetencijama,
  • saplement sertifikata sa opisom ostvarenih kompetencija.