U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015) snabdjevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi savjetnika za hemikalije.

Savjetnik za hemikalije koordinira i učestvuje:

  • pri izradi dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji)
  • u primjeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obiljeležavanje i oglašavanje hemikalija,
  • u izradi bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet
  • sprovodi procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija
  • informiše i sarađuje na primjeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i ostalih odredbi definisanih zakonom o hemikalijama
  • pri dostavljanju osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu
  • u pripremi tehničkog dosijea za biocidni proizvod
  • u primjeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obilježavanje i oglašavanje biocidnih proizvoda
  • pri sprovođenju obaveza bezbjednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije
  • u sprovođenju ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima