Sistem menadžmenta bezbjednošću hrane

Predmet i područje primjene

FSSC 22000 Sistema upravljanja bezbjednošću hrane obezbeđuje firmi prepoznatljivost kad je riječ o konstantnom radu na bezbjednosti hrane.

Namjenjen je firmama koje proizvode i prerađuju hranu (ne odnosi se na primarnu proizvodnju i sakupljanje) i koje dostavljaju hranu prehrambenim maloprodajama.

Primjena ovog standarda olakšava saradnju sa drugim firmama i ojačava poziciju sertifikovane firme u odnosu na nacionalnu i internacionalnu konkurenciju.

Naše usluge se odnose na: