Lean Six Sigma su dva koncepta menadžmenta koji se već dugi niz godina primenjuju u cilju poboljšanja procesa.
Lean omogućava pojednostavljenje i brže odvijanje procesa bez rasipanja.
Six Sigma smanjuje varijacije u procesu i vodi ka smanjenju defekata.