Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) definisana je obaveza privrednih društava da realizuju: plan tehničke zaštite, projekat sistema obezbeđenja, a zatim i operativne aktivnosti: izvođenje, nadzor, instalacija i održavanja opreme za tehničku zaštitu.

Izrađujemo:

  1. Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;
  2. Plan sistema tehničke zaštite;
  3. Projekat sistema tehničke zaštite.

Fizička lica, PR, mikro pravna lica i stambene zajednice su dužni da izrade samo Plan sistema tehničke zaštite i Nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite.

Mala, srednja i velika pravna lica su dužna da izrade Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, Plan sistema tehničke zaštite, Projekat sistema tehničke zaštite i Nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite.

Proces sprovodi lice sa licencom za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja izdatim od strane MUP-a.