Predmet i područje primjene

CE znak omogućava izvoz proizvoda na tržište EU i drugih zemalja.

CE znak je simbol usaglašenosti proizvoda sa zahtjevima direktive Evropske unije. Dirjektive nameću suštinske zahtjeve, a bliže specifikacije tih zahtjeva date u harmonizovanim standardima.

Kada proizvod stekne pravo da nosi CE znak, može se slobodno plasirati na tržište Evropskog Ekonomskog prostora – EEA, 28 država članica EU i 4 države članice EFTA. Za plasiranje proizvoda na tržište država članica CEFTA još uvijek nije neophodan CE znak,  ali mnoge od njih su zvanični kandidati za članstvo u EU i uveliko usvajaju harmonizovane standarde (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija).  

Tehnička dokumentacija za dobijanje CE znaka uglavnom se sastoji od sljedećih dokumenata:

 • Suštinski zahtev;
 • Opis proizvoda;
 • Numerički proračuni;
 • Grafička dokumentacija: crtež, šeme,…
 • Specifikacija komponenata; 
 • Lista primjenjenih harmonizovanih standarda;
 • Izveštaji o ispitivanju;
 • Foto dokumentacija;
 • Analiza rizika;
 • Korisničko uputstvo;
 • Naljepnica;
 • EC deklaracija proizvođača o usaglašenosti proizvoda;

Obezbeđenje CE znaka za proizvode prema:

 • Dirjektiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2014/30/EU);
 • Dirjektiva za mašine (2006/42/ES);
 • Dirjektiva za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (1999/5/EC)*;
 • Dirjektiva za radijsku opremu (2014/53/EU);
 • Dirjektiva za niski napon (2006/95/EZ); 
 • Dirjektiva o sigurnosti igračaka (2009/48/EC);
 • Dirjektiva za građevinske proizvode (CPR 305/2011);
 • Dirjektiva za opšta medicinska sredstva (93/42/EEC sa izmenama);
 • Medicinska regulativa koja stupa na snagu 25.05.2021.g. (MDR 2017/745).

Naše usluge se odnose na: