ISO STANDARDI – SVE ŠTO STE ŽELELI DA ZNATE

ISO standardi su međunarodno priznate norme kojima se definišu pravila i smjernice za kvalitet proizvodnje, krajnjeg proizvoda ili usluga. U nastavku teksta pročitajte više o tome čemu služe i zašto ih koristimo.

Standarde donosi Međunarodna organizacija za standardizaciju (International Organisation for Standardization), kao najveća svjetska institucija za razvoj standarda, koju predstavlja mreža od 162 nacionalna instituta širom svijeta.

Čemu služe ISO standardi?

Kvalitet danas igra značajnu ulogu na tržištu. Osiguranjem kvaliteta kompanije osvajaju nova tržišta, ali zadržavaju i postojeća. Jer svi mi, kao krajnji kupci i korisnici usluga, očekujemo da će proizvod koji kupimo kvalitetom odgovarati svim našim zahtjevima i potrebama. Iz tog razloga, samo one kompanije koje drže do kvaliteta i do svojih kupaca mogu se smatrati uspješnim kompanijama.


ISO standardi su dokaz da je vaša kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode ili da pruži kvalitetnu uslugu. Usaglašenost vaših proizvoda sa međunarodnim standardima, pored kvaliteta, pruža i garanciju bezbjednosti i sigurnosti za potrošače, ali i za vaše poslovne partnere.

Koji su benefiti standardizacije?

Standardizacija vam pruža mogućnost da unaprijedite svoje poslovanje. Uvođenjem sistema kvaliteta povećavate konkurentnost vaše kompanije i vaših proizvoda.


Kontrolom kvaliteta smanjujete troškove proizvodnje i samim tim povećavate profit, jer veći nivo kvaliteta proizvoda omogućava vam da povećate cijene svojih proizvoda i usluga.


Ono što je najvažnije za unapređenje vašeg poslovanja jeste to što standardizacijom ostvarujete savremene zahtjeve tržišta i uklanjate barijere za efikasno poslovanje kako na domaćem tako i na svetskom tržištu. Uz standardizaciju, vaša kompanija će se naći u dosta povoljnijem položaju u kontaktima sa vladinim institucijama, na tenderima i slično.

Koji su ključni ISO standardi?

Ključni ISO standardi primjenljivi na teritoriji Bosne i Hercegovine su:

  • ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom. Implementacija ovog standarda ima izuzetan strateški značaj za sve vrste poslovanja i preduzeća.
  • ISO 14001 – Sistem ekološkog menadžmenta. Implementacija ovog standarda može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan njen ogranak ili na jedan proizvodni proces. Ovim standardom dokazujete tržištu da vaša kompanija ne ugrožava životnu sredinu, što je jedan od sve češćih uslova tržišta.
  • ISO 22000 – Sistem menadžmenta bezbjednosti hrane. Standard poštuje principe HACCP i odnosi se na organizacije koje učestvuju u lancu ishrane, a predstavlja dokaz da finalni proizvod u potpunosti poštuje standarde bezbednosti.
  • OHSAS 18001 – Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih. Ovaj standard se odnosi na sistem upravljanja sigurnošću i zdravljem zaposlenih, pritom povećava produktivnost radnika, smanjuje povrede i bolovanja i time štiti kompaniju od nepotrebnih nadoknada i omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajučim društvima.

Pored ovih standarda, postoji i niz drugih koji se odnose na specifične proizvodne procese i industrije.

Na koje organizacije se mogu primjeniti standardi?

ISO standardi, naročito ovi ključni, mogu se primjeniti na bilo koju organizaciju nezavisno od veličine i vrste, proizvodnje i usluge. Takođe, mogu se primjeniti na cijelu kompaniju, njen pojedini sektor ili na pojedinačnu aktivnost.

Da li su ISO standardi obavezni?

Standardizacija je obavezna samo u onim slučajevima kada je proizvođač sa krajnjim kupcem ugovorom pozvan na standard ili određene tehničke propise.


Inače, primjena i implementacija standarda je dobrovoljna. Samo do vas zavisi da li će vaša kompanija imati mogućnost da napreduje ili ne.

Ko vrši implementaciju standarda?

Implementaciju i sertifikaciju ISO standarda obavljaju sertifikaciona tela koja su akreditovana od strane ATBIH i koja se nalaze u Registru akreditovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti.

Kako održati standardizaciju i kontrolu kvaliteta u kompaniji?

Bez obzira na to kojom se granom proizvodne industrije bavi vaša kompanija, održavanje sistema standardizacije i sistema kontrole kvaliteta je veoma važan proces za njen uspjeh na tržištu.


Danas postoji vrhunska oprema za laboratorije, proizvedena po svim potrebnim ISO standardima, sa kojom možete da pratite i usklađujete kvalitet i standard vašeg krajnjeg proizvoda.