„ECOS CERT“ d.o.o. Banja Luka

Ulica: Vidovdanska 33

Telefon: 00381 64 937 0567

email: ecoscert@gmail.com

Dajana Balaban

Asistent za marketing i organizacije