Sistem bezbednosti hrane

Predmet i područje primjene

HACCP je sistem bezbjednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. Predstavlja najbolju metodu za eliminisanje ili smanjenje mogućih opasnosti po bezbjednost hrane. Sistem za bezbjednost hrane je preventivan, obuhvata kontrolisanje sirovine do gotovog proizvoda.

Naše usluge se odnose na: