Nacionalni institut za standarde i tehnologiju Sjedinjenih Američkih Država

NIST 800-53, NIST 800-171, Cybersecurity Framework v1.1

 

Nacionalni institut za standarde i tehnologiju (engl. National Institute of Standards and Technology, NIST) je glavna metrološka ustanova u SAD, odnosno istraživačka agencija koja djeluje u okviru federalnog Ministarstva trgovine. Osnovana je 1901. pod imenom Nacionalni biro za standarde (engl. National Bureau of Standards, NBS), a današnji naziv je dobila 1988. U njoj trenutno radi oko 2900 naučnika, istraživača, tehničara i pomoćnog osoblja.

NIST 800-53 r4 – Kontrola bezbjednosti i privatnosti za federalne informacione sisteme i organizacije

Katalog kontrola za bezbjednost i privatnost za sve federalne informacione sisteme SAD-a, osim onih koji se odnose na nacionalnu bezbjednost. Izdaje ga Nacionalni institut za standarde i tehnologiju, koji je neregulativna agencija Ministarstva trgovine Sjedinjenih Američkih Država. 

NIST 800-171 – Zaštita kontrolisanih neklasifikovanih informacija u nefederalnim informacionim sistemima i organizacijama

Zaštita kontrolisanih neklasifikovanih informacija (CUI) tokom boravka u nefederalnim informacionim sistemima i organizacijama je od presudnog značaja za federalne agencije i može direktno uticati na sposobnost federalne vlade da uspješno obavlja svoje zadate misije i poslovne operacije.

Cybersecurity Framework v1.1 – Okvir za poboljšanje kritične bezbjednosne infrastrukture

Sjedinjene Američke Države zavise od pouzdanog funkcionisanja kritične infrastrukture. Sajber bezbednosne pretnje koriste povećanu složenost i povezanost kritičnih infrastrukturnih sistema, stavljajući u pitanje bezbednost, ekonomiju i javnu bezbednost i zdravlje. Slično finansijskim i reputacijskim rizicima, rizik od sajber-bezbednosti utiče na poslovanje kompanija. Može povećati troškove i uticati na prihode. To može naštetiti sposobnosti organizacije za inoviranje i pridobijanje i održavanje klijenata. Sajber-sigurnost može biti važna i pojačavajući sastavni deo ukupnog upravljanja rizikom organizacije.