Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

Predmet i područje primjene

ISO 22000:2018 određuje uslove za sistem upravljanja bezbjednošću hrane (FSMS).

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS) čini QMS-Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 i HACCP sistem bezbednosti hrane.

ISO 22000:2018  predstavlja potvrđivanje sposobnosti organizacije da kontinualno proizvodi bezbednu hranu i ispunjava zahtjeve korisnika, zahtjeve propisa i i zahtjeve same organizacije.

Primjenjuje je se za sve vrste organizacija u lancu proizvodnje hrane i od primarne proizvodnje preko prerade do distributera i maloprodaje tj. od njive do trpeze.

Naše usluge se odnose na: