Naše konsultantske usluge su usmjerene na kreiranje rješenja koje mogu pomoći organizacijama svih veličina – od nivoa mikro preduzeća do multinacionalnih kompanija – da svoju poslovnu praksu usklade sa zahtjevima međunarodnih standarda (ISO, GFSI i drugi standardi) i ostvare pripadajuće sertifikate.

 

Implementacija (tj. primjena i sprovođenje) zahtjeva standarda u poslovnoj praksi organizacije, po pravilu, dovodi do jačanja postojećih tržišnih pozicija i istovremeno otvara mogućnost učešća na novim tržištima, dugoročno jača konkurentnost preduzeća i usklađenost poslovanja sa zahtjevima domaćih, stranih i međunarodnih zakona i propisa. 

Međunarodno prepoznati i priznati sertifikati, koji dolaze kao rezultat uspješne implementacije standardom zahtjevanih rješenja i procesa sertifikacije, organizacijama omogućavaju da javnosti ukaže na svoju opredeljenost ka profesionalizmu, posvećenost neprekidnom usavršavanju svojih odnosa sa klijentima, partnerima i investitorima, i nastojanju da ostvare i zadrže prestižan nivo profesionalnog kredibiliteta u svim oblastima svog poslovanja. 

Naše konsultantske usluge iz domena implementacije obuhvataju: 

1. Implementaciju sistema menadžmenta i drugih rješenja u skladu sa zahtjevima ISO i drugih međunarodnih standarda

2. Usluge (godišnjeg i drugog) održavanja ISO i drugih sistema menadžmenta (kao što su: izvođenje i pomoć pri izvođenju internih provjera (audita), provjere (audit) vaših dobavljača, partnera i ostalih drugih strana, pomoć u vezi održavanja relevantne dokumentacije, usluge u vezi preispitivanja od strane rukovodstva, predsertifikacioni auditi, itd.)

3. Programe unapređenja postojećih primenjenih rješenja (relevantne gap analize postojećih rješenja i preporuke za opšta unaprjeđenja, pomoć u unaprjeđenju specifičnih procesa, alata, tehnika i drugih rješenja, obuke i prezentacije sa ciljem podizanje svjesti o opštim ili pojedinačnim oblastima iz domena primenjenih standarda i obuke o primjeni pojedinačnih rješenja (o cjelokupnoj ponudi obuka više u sekciji: obuke), itd.).

4. Implementacija pojedinačnih alata, tehnika i drugih rešenja specifičnih za primenjene sisteme menadžmenta, po zahtjevu klijenta. 

Pružamo konsultantske usluge na polju sledećih standarda i okvira: * 

 • ISO 9001:2015 (Sistemi menadžmenta kvalitetom)
 • ISO 14001:2015 (Sistemi menadžmenta životnom sredinom)
 • ISO 45001:2018 (Sistemi menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu)
 • ISO/IEC 27001:2013 (Sistemi menadžmenta bezbjednošću informacija)
 • ISO/IEC 27701:2019 (Proširenje na ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 za menadžment privatnošću informacija)
 • ISO 22301:2012 (Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja)
 • ISO/IEC 20000-1:2018 (Sistemi menadžmenta (IT) uslugama )
 • ISO 50001:2018 (Sistemi menadžmenta energijom)
 • ISO 37001:2016 (Sistemi menadžmenta protiv mita)
 • ISO 14298:2013 (Sistemi menadžmenta procesa bezbednog štampanja)
 • ISO 55001:2014 (Menadžment imovinom)
 • ISO/IEC 17020:2012 (Ocjenjivanje usaglašenosti – zahtjevi za rad različitih tipova tijela koja obavljaju kontrolisanje)
 • ISO/IEC 17025:2017 (Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje)
 • ISO 13485:2016 (Sistemi menadžmenta kvalitetom; domen medicinskih sredstava)
 • ISO 22716:2007 (Dobra proizvođačka praksa (GMP) u kozmetici)
 • ISO 22000:2018 (Sistemi menadžmenta bezbjednošću hrane)
 • GLOBALG.A.P. (Međunarodni standard za dobru praksu u agraru)
 • HACCP (Sistem bezbjednosti hrane)
 • HALAL (Pravila i smjernice za proizvodnju i pripremu hrane u skladu sa islamskim verskim običajima)
 • IFS (International Food Standard (Međunarodni standard za hranu))
 • BRC (British Retail Consortium standard)
 • FSSC 22000 (Sistemi menadžmenta bezbjednošću hrane)
 • GMP+ FSA (Dobra proizvođačka praksa za hranu za životinje)
 • ORGANIC (Organska proizvodnja hrane)
 • IATF 16949 (Sistemi menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji)
 • GMP (Dobra proizvođačka praksa)
 • SA 8000 (Standard u vezi društvene odgovornost)
 • CE znak
 • FSC™ (Lanac nadzora)
 • ISCC (Međunarodna sertifikacija održivosti ugljenika – Sertifikacija obnovljive biomase)
 • ISO 10000 porodica standarda kvaliteta
 • ISO 31000:2019 (Principi i smJernice menadžmenta rizikom)
 • ISO/IEC 27005:2018 (Menadžmenta rizikom po bezbjednost informacija)
 • ISO 19011:2018 (Uputstvo za provjeravanje sistema menadžmenta)
 • ISO/TS 22317:2015 (Smernice za analizu uticaja na poslovanje)
 • ISO 21500:2012 (Smernice za menadžment projektima)
 • ISO 21503:2017 (Menadžment projektima, programima i portfolio menadžment – Smjernice za menadžment programima).

* o implementaciji rješenja u skladu sa zahtjevima GDPR više u sekciji: GDPR

Oblasti iz kojih pružamo konsultantske usluge neprestano raste.

Ukoliko je predmet vašeg interesovanja standard ili okvir koji nije naveden u našoj ponudi, kontaktirajte nas i pokušaćemo da pronađemo adekvatno rješenje ili ćemo vas informisati o tome kome se možete obratiti.