Ocjenjivanje usaglašenosti – zahtjevi za rad različitih tipova tijela koja obavljaju kontrolisanje

Predmet i područje primjene

ISO/IEC 17020:2012 sadrži zahtjeve za kompetentnost tijela koja obavljaju kontrolisanje i za nepristrasnost i konzistentnost njihovih aktivnosti kontrolisanja.

ISO/IEC 17020:2012 se primjenjuje na kontrolna tijela tipa A, B ili C, kako je definisano u ovom međunarodnom standardu i primjenjuje se u svakoj fazi kontrolisanja.

Faze kontrolisanja obuhvataju fazu projektovanja, ispitivanje tipa, početnog kontrolisanja, kontrolisanje u upotrebi ili nadzor.

Naše usluge se odnose na: