Sistem menadžmenta kvalitetom

 

Predmet i područje primjene

ISO 9001:2015 specificira zahtjeve za sistem menadžmenta kvalitetom onda kada organizacija:

  • treba da pokaže svoju sposobnost da konzistentno obezbeđuje  proizvode i usluge koji ispunjavaju zahtJeve korisnika i primJenljivih zakona i propisa, i
  •  ima za cilj da poveća zadovoljstvo korisnika efektivnom primJenom sistema, uključujući procese za poboljšavanje sistema i za obezbeđenje usaglašenosti sa zahtJevima korisnika i primenljivim zahtJevima zakona i propisa.

Svi zahtjevi u ISO 9001:2015 su generički i predviđeni su da budu primenljivi za bilo koju organizaciju, bez obzira na njenu vrstu ili veličinu, ili proizvode i usluge koje obezbeđuje.

Naše usluge se odnose na: