Tranzicione obuke omogućavaju sticanje ključnih znanja i vještina za uspješnu pripremu i realizaciju „tranzicije sistema menadžmenta“ tj. njegovog usklađivanja sa novim izdanjima pripadajućih standarda.

Kada izabrati ovaj nivo obuke?

Ukoliko želite:

  • da ostvarite razumjevanje zahtjeva, koncepata, okvira i modela novih izdanja standarda, uz komparaciju sa starijim izdanjima standarda;
  • da steknete kompetencije koje će vam omogućiti da sisteme menadžmenta koji su bili usklađeni sa starijim izdanjima standarda efektivno i efikasno usaglasite sa zahtjevima novih izdanja – bilo da je to za potrebe tranzicije sistema menadžmenta.

Ko bira ovaj nivo obuke?

U zavisnosti od toga da li je lični primarni cilj informisanje ili osposobljavanje, ovim obukama prisustvuju različite uloge i profili kandidata, koji uglavnom karakteriše iskustvo sa sistemima menadžmenta usklađenim sa ranijim izdanjima pripadajućih standarda.