Sistem menadžmenta energijom

Predmet i područje primjene

ISO 50001:2018 specificira zahtjeve za uspostavljanje, primjenu, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom, a čija je svrha da omogući organizaciji da slijedi sistemski pristup u postizanju stalnog poboljšavanja energetske performanse, uključujući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije.

ISO 50001:2018 specificira zahtjeve koji mogu da se primjene na korišćenje i potrošnju energije, uključujući i mjerenje, dokumentovanje i izvještavanje, projektovanje i metode za nabavku opreme, sisteme, procese i osoblje koje doprinosi energetskoj performansi.

Standard se primjenjuje na sve promjenljive komponente koje utiču na energetsku performansu i koje mogu da se prate, a na koje organizacija može da utiče.

Standard ne propisuje specifične kriterijume performanse u vezi sa energijom.

ISO 50001:2018 je projektovan da se koristi nezavisno, ali može da bude povezan ili integrisan sa drugim sistemima menadžmenta.

Standard može da se primjeni na svaku organizaciju s ciljem da osigura njenu usaglašenost sa navedenom energetskom politikom i sa namjerom da drugima prikaže, pri čemu je takva usaglašenost potvrđena bilo metodama samovrjednovanja i samodeklarisanja bilo sertifikacijom sistema menadžmenta energijom od strane eksterne organizacije.

Naše usluge se odnose na: