Individualne obuke

Individualne obuke se odvijaju u uslovima u kojima konsultant-predavača sa kandidatom radi – jedan na jedan.

Prednost ove vrsta obuka je u tome što konsultant-predavač može da se u potpunosti fokusira na rad sa jednim kandidatom i, u obimu koji program obuke dozvoljava, dodatno pomogne kandidatu u razumjevanju specifičnih problema sa kojima se može suočiti u svom radu.

Kandidat sa konsultantom-predavačem može diskutovati o specifičnim problemima sa kojima se kandidat suočavaju u vezi tema koje obuka obrađuje, bez brige o povjerljivim informacijama i ličnom ili ugledu organizacije.

Grupne obuke

Grupne obuke su prilagođene radu u malim grupama.

Prednost ove vrsta obuka u kojima veličina grupe nije ograničavajući faktor (budući da se radi u malim grupama) je u tome što se uz individualni uključuju i grupni rad, pri čemu konsultant-predavač i ostali kandidati, u obimu koji program obuke dozvoljava, razmenjuju svoja iskustva.