COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) je okvir kreiran od strane ISACA-e za upravljanje informacionim tehnologijama (IT).

Okvir definiše skup generičkih procesa za upravljanje sa IT, pri čemu je svaki proces definisan zajedno sa ulaznim i izlaznim procesima, ključnim procesnim aktivnostima, ciljevima procesa, mjerama performansi i modelom elementarne zrelosti.

COBIT je povezan sa ISO/IEC 27000, ITIL, CMMI, COSO, BiSL, TOGAF i PMBOK.

COBIT komponente:

  • Okvir: Organizuje ciljeve i dobre prakse upravljanja sa IT od strane IT domena i procesa i povezuje ih sa poslovnim zahtjevima;
  • Opisi procesa: Referentni model procesa i zajednički jezik za sve u organizaciji. Procesi se mapiraju na područja odgovornosti za planiranje, izgradnju, pokretanje i nadzor;
  • Ciljevi kontrole: Obezbeđuje kompletan skup zahtjeva na visokom nivou koje menadžment treba razmotriti radi efikasne kontrole svakog IT procesa;
  • Smjernice za upravljanje: Pomaže u dodjeli odgovornosti, dogovaranju ciljeva, mjerenju performansi i ilustriranju međusobne povezanosti sa drugim procesima;
  • Modeli zrelosti: Procenjuje se zrelost i sposobnost po procesu i pomaže u otklanjanju nedostataka;