Dobra proizvođačka praksa

Predmet i područje primjene

GMP je sistem koji ima za cilj da osigura da se proizvodi stalno proizvode i budu pod kontrolom u skladu sa standardima kvaliteta.

Dizajniran je kako bi se smanjile rizike u procesu proizvodnje a koje se ne mogu otkloniti kroz testiranje finalnog proizvoda.

GMP pokriva sve aspekte proizvodnje od početnih materijala, prostora i opreme za obuku i lične higijene osoblja.

Potvrdom o sertifikovanju Dobre proizvođačke prakse GMP, organizacija ispunjava preduslov za uvođenje delotvornog programa bezbednosti hrane sistema analize opasnosti i kritične kontrolne tačke HACCP.

Naše usluge se odnose na: