Privacy Shield Framework

EU-U.S. Swiss-U.S.

EU-U.S. i Swiss-U.S. Privacy Shield dizajnirali su Sjedinjene Američke Države. Ovaj okvir predstavlja garanciju organizacijama u Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim partnerima u Evropi da su njihovi lični podaci zaštićeni na oba kontinenta.

Privacy Shield pruža brojne važne prednosti američkim organizacijama, kao i njihovim partnerima u Evropi.

Benefiti za organizacije su:

  • Smatra se da organizacije koje su usaglašene sa Privacy Shield pružaju „adekvatnu“ zaštitu privatnosti, uslov (podložan ograničenim odstupanjima) za prenos ličnih podataka izvan Evropske unije prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i izvan Švajcarske u skladu sa švajcarskim zakonom o zaštiti podataka;
  • Nije potreban zahtJev država članica EU za prethodno odobrenje prenosa podataka ili će odobrenje biti automatski dodJeljeno; i
  • Uslovi za usaglašavanje su jasno postavljeni i ekonomični, što bi posebno trebalo da koristi malim i srednjim preduzećima.