Svaki proizvođač otpada sa sobom nosi odgovornost u upravljanju otpadom koju obuhvataju i određene obaveze. 

Zakon o otpadu (Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 88/2010) jasno definiše između ostalog vrste i klasifikaciju otpada, planiranje upravljanja otpadom, subjekte upravljanja otpadom, kao i odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom.

Vlasnik otpada, odnosno operater, dužan je da klasifikuje otpad na propisan način i podnosi izvještaje Agenciji u skladu sa zakonom. Zakon o upravljanju otpadom predviđa novčanu kaznu od 1.500.000 do 3.000.000 dinara u slučaju da privredna društva i preduzeća ne obavljaju poslove u skladu sa planom upravljanja otpadom. U kaznene mere spada i zabrana obavljanja određene privredne djelatnosti, a odgovornom licu i zabrana vršenja dužnosti do deset godina.

Naši iskusni konsultanti-predavači su kreirali program obuka koji će vam omogućiti da razvijete vaše individualne, timske i organizacione kompetencije, da unaprijedite znanja i vještine vaših zaposlenih i/ili partnera vaše organizacije i omogućite im da na se na najbolji način osposobe za poslovne izazove u vezi upravljanja otpadom i zaštite životne sredine. 

Više o upravljanju i zaštiti životne sredine u odjeljku obuke, Upravljanje otpadom i zaštita životne sredine