A nivo obuka – Osnove – omogućava stvaranje postojanog, prilagodljivog i dugotrajnog razumjevanja osnova relevantnog sistema menadžmenta i pripadajućih standarda.

Kada izabrati ovaj nivo obuke?

Ukoliko želite:

  • da ostvarite razumjevanje osnova relevantnog sistema menadžmenta i opštih zahtjeva relevantnog seta standarda;
  • da ostvarite razumjevanje i praktičnu primjenu principa, vokabulara, osnovnih koncepata i premisa na kojima se relevantni ISO standardi zasnivaju;
  • da steknete osnovu za dalji razvoj znanja i vještina u izabranoj disciplini, ali i u oblasti sistema menadžmenta i ISO standarda uopšte.

Ko bira ovaj nivo obuke?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju top menadžment, menadžeri sistema menadžmenta i članovi tima za implementaciju i zaposleni koji učestvuju u internim provjerama (auditima), kao i svi drugi zaposleni u organizaciji ili partneri organizacije koja je uvela ili planira da uvede sistem menadžmenta.

  • Top menadžment
  • Menadžeri sistema menadžmenta
  • Članovi tima za implementaciju sistema menadžmenta
  • Svi zaposleni u organizaciji i/ili partneri organizacije koja je uvela ili planira da uvede sistem menadžmenta
  • Zaposleni u organizaciji koji učestvuju u internim provjerama (auditima)
  • Stručni eksterni konsultanti za uvođenje i unapređenje sistema menadžmenta
  • Stručni eksterni provjerivači (auditori) sistema menadžmenta