Penetraciono testiranje je proces procjene i evaluacije relevantnih sistema i protokola, sa namjerom da se identifikuju njihove ranjivosti i slabosti, iz perspektive anonimnih i neprivilegovanih korisnika (napadača) koji imaju namjeru da naude našem sistemu odnosno mreži.

Kada izabrati obuke u vezi penetracionog testiranja?

Ukoliko želite da steknete kompetencije u vezi penetracionog testiranja:

 • internih sistema (uključujući testiranje servera, radnih stanica, mrežnih uređaja, mainframe, ATM i ERP okruženja, itd.)
 • eksternih sistema (uključujući testiranje svih javno dostupnih servisa sa ili bez ograničenja
 • Web aplikacija i servisa (uključujući testiranje svih tipova web aplikacija i servisa po OWASP metodologiji)
 • desktop aplikacija i servisan (uključujući testiranje svih tipova desktop aplikacija i servisa po WASC metodologiji i preporukama NIST-a)
 • mobilnih aplikacija i servisa (uključujući testiranje svih tipova mobilnih aplikacija i servisa po WASC metodologiji i preporukama NIST-a i pitanja reverznog inženjeringa)
 • bežičnih sistema (uključujući testiranje WiFi, Bluetooth i GSM bežičnih mreža putem korišćenja interno razvijenih uređaja i aplikacija)
 • ljudskih resursa (uključujući direktno ili indirektno testiranje i probleme PHISHING-a, SCAREWARE-a i HOAX-a)

Kome su obuke namjenjene?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju IT profesionalci čiji domen rada obuhvata i oblast penetracionog testiranja, kao i sva ostala lica koja, zbog karijernog usmjerenja ili drugih razloga, žele da steknu kompetencije u vezi penetracionog testiranja.

 • IT profesionalcima čiji domen rada obuhvata i oblast penetracionog testiranja
 • Svim ostalim licima koja, zbog karijernog usmerenja ili drugih razloga, žele da steknu kompetencije u vezi penetracionog testiranja

Uslovi u kojima se obuke realizuju

Vi ste jedinstveni. Vaša organizacija je jedinstvena. Imajući to u vidu, obuke možemo održati u uslovima koje ćemo maksimalno prilagoditi vašim potrebama i vašoj pogodnosti, čime se ujedno i maksimiziraju ishodi učenja i treninga u okviru obuka. Izborom jedne ili kombinacijom nekoliko opcija navedenih u nastavku, izvođenje obuka se može realizovati sa karakteristikama i u okruženju koje vam najviše odgovara.

Materijali za rad tokom obuka

Svi relevantni materijali potrebni za rad tokom obuka obezbeđuje ECOS-CERT i predaje se kandidatima tokom izvođenja obuke (u zavisnosti od programa obuke i karakteristike konkretnih materijala, oni se dostavljaju u cjelini, izvodu ili u segmentima, u štampanoj i/ili elektronskoj formi).

Evaluacija kompetencija i formalni ishodi obuka

Evaluacija rada kandidata se vrši tokom izvođenja obuke i tokom završnog testirana kandidata (putem evaluacije završnog testa, rezultata individualnih i/ili grupnih zadataka, usmene provere, i sl.), po šemi i programu u skladu sa izabranim nivoom obuke.

Kandidati za koje se u procesima evaluacije ustanovi da su ostvarili kompetencije izabranog nivoa obuke ostvaruju: 

 • sertifikat o pohađanju
 • sertifikat o ostvarenim kompetencijama,
 • saplement sertifikata sa opisom ostvarenih kompetencija.