U svakodnevnoj poslovnoj praksi se često susrećemo sa problemima koji zahtjevaju odgovarajuće kompetencije u pogledu pojedinačnog procesa, pristupa ili paradigme, jedne specifične metodologije ili tehnike, jednog ili grupe alata ili specifičnog seta dokumenata.

Kada su standardi u pitanju, u velikom broju slučajeva se te kompetencije mogu ostvariti putem neke od obuka navedenih u našem portfoliu obuka, pri čemu se ta specifična znanja i vještine stiču tokom izvođenja jednog dela sveobuhvatnijeg programa obuke. 

Ukoliko vam sveobuhvatna obuka o nekoj oblasti standarda nije potrebna i želite da vaš napor usmjerite na pojedinačne, unapred određene sadržaje, ili želite da ostvarite kompetencije o nekoj oblasti iz domena naših konsultantskih usluga koja nije navedena u našem portfoliu obuka, tada za vas najbolje mogu biti obuke koje ćemo posebno prilagoditi (tzv. tailor-made pristup) tim vašim specifičnim zahtjevima.

Ukoliko vam je potrebna specifična obuka o

  • pojedinačnoj oblasti ili grupi, za vas posebno značajnoj, oblasti ISO standarda ili standarda u vezi hrane ili GDPR-a i sl. ili
  • o pojedinačnim procesima, metodologijama, tehnikama ili alatima koji se tiču oblasti koji su predmet naših konsultantskih usluga, 

kontaktirajte nas i, ukoliko budemo u mogućnosti, kreiraćemo obuke posebno prilagođene vašim specifičnim zahtjevima.

„ECOS CERT“ d.o.o. Banja Luka

Ulica: Vidovdanska 33

Telefon: 00381 64 937 0567

email: ecoscert@gmail.com