Nivo obuka –„Osnove GDPR-a“ – omogućava stvaranje postojanog, prilagodljivog i dugotrajnog razumjevanja osnovnih zahteva GDPR-a.

Kada izabrati ovaj nivo obuke?

Ukoliko želite:

  • da steknete znanja o tome šta je GDPR – ali i tome šta GDPR nije – i o tome koje su pravne odredbe o zaštiti podataka o ličnosti u EU koje su prethodile njenom donošenju;
  • da ostvarite razumjevanje i praktičnu primjenu osnovnih principa GDPR-a, vokabulara, osnovnih koncepata i premisa na kojima se relevantni ISO standardi zasnivaju;
  • da steknete znanja o osnovnim sadržajima GDPR-a, uključujući pitanja: predmeta i području njegove primjene, obaveza i nadležnosti službenika za zaštitu podataka o ličnosti (DPO), relevantnih prava subjekata podataka o ličnosti i načinu ostvarivanja tih prava i obaveza prijave incidenata nadležnim organima i subjektima podataka;
  • da steknete osnovu za dalji razvoj znanja i vještina u vezi GDPR-a.

Ko bira ovaj nivo obuke?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju top menadžment, službenici za zaštitu podataka (DPO) i/ili menadžeri srodnih sistema menadžmenta i članovi tima za implementaciju GDPR rejšenja, kao i svi drugi zaposleni u organizaciji ili partneri organizacije koja se usaglasila sa ili planira da se usaglasi da zahtevima GDPR-a.

  • Top menadžment
  • Službenici za zaštitu podataka (DPO) i/ili menadžeri srodnih sistema menadžmenta
  • Članovi tima za implementaciju GDPR rješenja
  • Svi zaposleni u organizaciji i/ili partneri organizacije koja se usaglasila sa ili planira da se usaglasi da zahtjevima GDPR-a
  • Zaposleni u organizaciji koji učestvuju u internim provjerama (auditima) usklađenosti
  • Stručni eksterni konsultanti za usaglašavanje sa GDPR rješenjima