Nivo obuka – „DPO – Obuka službenika za zaštitu podataka (DPO) za punu implementaciju i kontrolu postupanja prema GDPR-u“ – uz znanja i veštine u vezi implementacije rješenja, omogućava i sticanje ključnih znanja i vještina za uspješno obavljanje uloge službenika za zaštitu podataka (Data Protection Officer).

Kada izabrati ovaj nivo obuke?

Ukoliko ste (ili očekujete da ćete biti) imenovani za službenika za zaštitu podataka ili ćete vršiti relevantni nadzor i/ili imenadžment.

Ukoliko želite da uz kompetencije potrebne za uspostavljanje i implementaciju rješenja usklađenih sa zahtjevima GDPR-a ostvarite kompetencije koje zahtjeva uloga DPO i spremno dočekate obaveza koje ta uloga nosi.

Ko bira ovaj nivo obuke?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju službenici za zaštitu podataka (DPO) i/ili menadžeri srodnih sistema menadžmenta, svi drugi zaposleni u organizaciji ili partneri organizacije koja se usaglasila sa ili planira da se usaglasi da zahtjevima GDPR-a, i stručni eksterni konsultanti za usaglašavanje sa GDPR rešenjima. 

  • Top menadžment
  • Službenici za zaštitu podataka (DPO) i/ili menadžeri srodnih sistema menadžmenta
  • Članovi tima za implementaciju GDPR rješenja
  • Svi zaposleni u organizaciji i/ili partneri organizacije koja se usaglasila sa ili planira da se usaglasi da zahtjevima GDPR-a
  • Zaposleni u organizaciji koji učestvuju u internim provjerama (auditima) usklađenosti
  • Stručni eksterni konsultanti za usaglašavanje sa GDPR rješenjima